– Działka w Jamnie do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

gruntdzierzawa

gruntdzierzawaNa podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1948) oraz uchwały Rady Gminy w Łowiczu z dnia 5 stycznia 2002 r. Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej:

 

Położenie

Nr działki

Powierzchnia
w ha

Nr KW

Przeznaczenie
w planie

Wysokość czynszu
z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Aktualizacja opłat

Okres
umowy

Jamno

154/3

0,33

KW 5271

Rolna – zabudowa zagrodowa

99,00

15.05

Nie przewiduje się aktualizacji opłat 

1 rok      

Wójt Gminy Łowicz może odstąpić od przetargu w przypadku umów zawieranych na okres nie dłuższy niż 3 lata oraz gdy w okresie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami) lub bezpośrednio po tym okresie zostanie złożony tylko 1 wniosek o dzierżawę gruntu.

Back to top