– Przerwa w wydawaniu zaświadczeń dla programu Czyste Powietrze

Zgodnie z komunikatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 20-07-2021r.- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu  informuje, że co roku od 1 sierpnia- do 23 września, następuje coroczna przerwa w wydawaniu zaświadczeń o dochodach na potrzeby Programu „Czyste Powietrze” dla osób uzyskujących dochody z gospodarstwa rolnego 

z uwagi na termin publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o przeciętnym dochodzie z 1 ha przeliczeniowego ( które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku).

W związku z tym, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa GUS nie ma możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego za żądany rok i nie jest możliwe wydanie zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej

Back to top