– Dzierżawa działki w Parmie

gruntdzierzawa

Wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023, poz. 344) oraz Uchwały Nr 12/02 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 5 grudnia 2002r., Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

PołożenieNr działkiPow. w ha  Nr KWPrzeznaczenie w planie zagospodarowaniaWysokość czynszu w zł/rokTermin wnoszenia opłatAktualizacja opłatOkres umowy
ParmaCzęść działki nr 3922,3133633Rolne1155,0015 maja 15 września 15 listopada  Nie przewiduje się aktualizacji opłat3 lata

1.    Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości przez okres 21 dni, tj. w dniach od 14.07.2023 r. – 04.08.2023 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łowicz, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łowicz.

2.  Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń sołectwa Parma oraz w prasie o zasięgu lokalnym.

Back to top