Upcoming Events

Loading Events

« All Events

KONTROLA OPRÓŻNIANIA (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

10/11/2023 - 30/06/2024

Lupa w ręku urzędnika nad dokumentami umowy i faktur w tle szambo

KONTROLI OPRÓŻNIANIA (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, poz. 1852) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub w przydomowej oczyszczalni ścieków spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. 

Urząd Gminy Łowicz informuję, że zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, poz. 1852) Wójt Gminy Łowicz zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli wszystkich zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie gminy.

Kontrola właścicieli nieruchomości obejmować będzie sprawdzenie:

  • posiadania przez właściciela umów na pozbywanie się zebranych na terytorium nieruchomości nieczystości ciekłych;
  • częstotliwości opróżniania zbiorników;
  • dowodów uiszczania opłat z okresu ostatnich 12 m-cy za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łowicz.

 

l.p. NAZWA ADRES
1. PHU GRYF-TRANS Grzegorz Stań Zielkowice 214 A,

99-400 Łowicz

2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Poznańska 122,

99-400 Łowicz

3. ROL-POL-TRANS Arkadiusz Koza, Karsznice Duże 11,

99-413 Chąśno

4. ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA

I. Igielski i Wspólnicy Spółka Jawna

ul. Nadbzurzańska 9

99-400 Łowicz

5. TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska  29,

03-044 Warszawa

6. mToilet Sp. z o.o. ul. Toruńska 31,

03-226 Warszawa

7. WC SERWIS ul. Szybowa 2,

41-808 Zabrze

8. P.P.H.U. STRAŻAK ul. Miodowa 214,

96-332 Bartniki

 

9. Alfa Partner Sp. z o.o. ul. Żbikowska 8 a,

05-800 Pruszków

Na kontrolę należy przygotować :

–  oryginały rachunków/faktur,

– kopię umowy za świadczone usługi w celu aktualizacji ewidencji i kontroli w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łowicz.

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Łowicz, pok. nr 18 w terminie określonym w planie kontroli.

  Plan kontroli w okresie listopad 2023 r. – czerwiec 2024 r.

 

Termin kontroli Kontrolowani Właściciele nieruchomości położonych w sołectwach Kontrolujący
Listopad 2023 r. Parma

Placencja

Wygoda i Urbańszczyzna

Zawady

Zielkowice

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Łowicz
Grudzień 2023 r., Styczeń 2024 r. Bocheń

Guźnia

Klewków

Małszyce

Mystkowice

Niedźwiada

Ostrów

Szczudłów

Świące

Świeryż Pierwszy

Świeryż Drugi

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Łowicz
Luty 2024 r. Dąbkowice Dolne

Jastrzębia

Otolice

Pilaszków

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Łowicz
Luty, Marzec 2024 r. Dąbkowice Górne

Jamno

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Łowicz
Kwiecień, Maj Czerwiec 2024 r. Popów

Strzelcew

Zabostów Duży

Zabostów Mały

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Łowicz

 

KONTROLA ROZPOCZNIE SIĘ OD SOŁECTW: PARMA, PLACENCJA, WYGODA I URBAŃSZCZYZNA, ZAWADY, ZIELKOWICE

Zgodnie z art. 10 ust. 2, 2a i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, poz. 1852) za uchylanie się od wyżej wymienionych obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

 

Details

Start:
10/11/2023
End:
30 czerwca
Back to top