– Zasady segregacji i limity oddawania innych odpadów do PSZOK-u

SegregacjaOdpadow m
Zasady Segregacji

SegregacjaOdpadow mPrzypominam o zasadach segregacji odpadów. Wszystkie odpady komunalne, które nie kwalifikują się do recyklingu, powinny trafić do pojemników na odpady zmieszane, oznaczone kolorem czarnym. Zabronione są jednak takie przedmioty, jak np. sprzęt elektroniczny lub elektryczny, urządzenia AGD i RTV oraz ich elementy, baterie, akumulatory, opony, odpady budowlano-remontowe, leki czy chemikalia.

Można je oddać w spracjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u dla Gminy Łowicz punkt taki znajduje się w Jastrzębi. Na ulotce podane są limity.

Back to top