– II sesja Rady Gminy – relacja

Video IsesjaRadyGminy
Video IsesjaRadyGminy

W dniu 27 listopada 2018 roku o gdz. 14.00 odbyło się drugie posiedzenie Rady Gminy Łowicz. Na sesji Rada Gminy przyjęła roczny program wspólpracy na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi, podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego, określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych. Rada Gminy podjęła również uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Zapraszamy do obejrzenia relacji z obrad oraz zapoznania się z wynikami głosowania. Podjęte uchwały będą wkrótce dostępne na stronie biuletynu informacji publicznej urzędu gminy.  

 

 

 

 

Wyniki głosowania II sesji Rady Gminy Łowicz

pdf ikona

Back to top