REFERAT ORGANIZACYJNY

1) Sekretarz Gminy
Pani Beata Orzeł (Kierownik Referatu)
pokój nr 9
tel. 46 830 26 33

2)  Stanowisko d/s obsługi organów gminy, obrony cywilnej i promocji
Pani Anna Kozyra
pokój nr 19
tel. 46 830 26 44

3) Stanowisko d/s obsługi oświaty
Pani Magdalena Król
pokój nr 14
tel. 46 830 26 40

4)  Stanowisko d/s obywatelskich i dowodów osobistych
Pani Anna Mitręga
pokój nr 8
tel. 46 830 26 39

5) Stanowisko d/s kadr, działalności gospodarczej i spraw społecznych
Pani Katarzyna Siekierska
pokój nr 8
tel. 46 830 26 39

6) Stanowisko d/s informatyki
Pan Dariusz Kurek
pokój nr 16
tel. 46 830 26 49

7)  Stanowisko d/s obrony cywilnej 
Pan Jarosław Kwaitkowski
pokój nr 18
tel. 46 830 26 55 , 695 516 001

8) Stanowisko d/s obsługi sekretariatu
Pani Barbara Czubek
pokój Nr 11
tel.  46 830 26 30
fax. 46 830 26 31

 

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1)  Stanowisko d/s księgowości podatkowej
Pani Anna Kotlarska (Kierownik Referatu)
pokój nr 3
tel. 46 830 26 43

2) Stanowisko d/s wymiaru i poboru podatków
Pani  Barbara Dałek
pokój nr 3
tel. 46 830 26 43

3) Stanowisko d/s opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pani Paulina Rudnicka
pokój nr 3
tel. 46 830 26 43

 

REFERAT INWESTYCJI I SPRAW KOMUNALNYCH

1) Stanowisko d/s zamówień publicznych
Pani Katarzyna Kędzia (Kierownik Referatu)
pokój nr 22
tel. 46 830 26 46

2)  Stanowisko d/s gospodarki gruntami, mienia gminnego i rolnictwa
Pani Agnieszka Koza
pokój nr 1
tel. 46 830 26 35

3) Stanowisko d/s gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
Pani Monika Lenarczyk
pokój nr 1
tel. 46 830 26 38

4) Stanowisko d/s gospodarki komunalnej i dróg publicznych
Pan Robert Żyto
pokój nr 22
tel. 46 830 26 45

 

REFERAT FINANSOWY

1) Skarbnik Gminy
Pani Ewelina Płacheta (Kierownik Referatu)
pokój nr 20
tel. 46 830 26 42

2) Stanowisko d/s księgowości budżetowej
Pani Bogusława Majewska
pokój nr 14
tel. 46 830 26 47

3) Stanowisko d/s księgowania i list płac
Pani Renata Pira
pokój nr 14
tel. 46 830 26 41

4) Stanowisko d/s księgowości i sprawozdawczości
Pan Sylwester Zimny
pokój nr 12
tel. 46 830 26 28

5) Stanowisko d/s obsługi finansowej oświaty
Pani Jolanta Salamon
pokój nr 13
tel. 46 830 26 40

6) Stanowisko d/s obsługi kasy
Pani Renata Tokarz
pokój nr 7
tel. 46 830 26 34