– About

 Przedsiębiorco, nie masz umowy na odbiór odpadów komunalnych? Zawrzyj umowę czym prędzej.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.)  Wójt Gminy Łowicz informuje, że Urząd Gminy Łowicz przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania …

harmonogram do pobrania
 
posesje trudnodostępne
Jak segregować?
Worki w kolorze zielonym przeznaczone są na  szkło. Zawartość zielonego worka  nietłuczone szkło bezbarwne i kolorowe: (butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach i szklanki).
Worki w kolorze żółtym powinny zawierać tworzywa sztuczne (butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, opakowania po produktach …

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Dodatek ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Na terenie Gminy Łowicz  realizacją powyższego świadczenia zajmował się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych – pokój nr 4 (budynek Urzędu Gminy Łowicz) .Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do dnia 31 października 2022 r.

Read more Dodatek osłonowy 2022

Gmina Łowicz w obecnym kształcie zaczęła funkcjonować  01 stycznia 1973 roku na mocy Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 1972 roku w sprawie utworzenia gmin w województwie łódzkim.
Władzę powierzono Gminnej Radzie Narodowej i jej organowi wykonawczemu – Naczelnikowi Gminy. Pierwszym naczelnikiem gminy był Pan Kazimierz Piotrowski, kolejnymi naczelnikami byli Pan Jan …

 
Kultura ludowa jest jednym z najważniejszych elementów charakteryzujących Księstwo Łowickie. Etnografowie i historycy sztuki zgodnie twierdzą, że elementy najbardziej rodzimej polskiej kultury, bez jakichkolwiek ingerencji zewnętrznych, pochodzą właśnie z kultury ludowej i Łowickie należy do najczytelniejszych tego przykładów. Wieś łowicka wykształciła swoisty i niebywale oryginalny folklor. Powstała sztuka wsi i dla wsi. Jak jest cenna …

 Urząd Gminy Łowicz
99 – 400 Łowicz
ul. Długa 12
tel.: 46 830 26 30
sekretariat@ug.lowicz.pl
godziny pracy: 7.30 – 15.30w okresie VII-VIII 7.00-15.00

 
 
W związku z koniecznością przyjmowania wpłat od mieszkańców za zakup węgla, od dnia 16 stycznia 2023 r. do odwołania, kasa w Urzędzie Gminy Łowicz otwarta …

Back to top