– Informacja o wyniku przetargu na działkę we wsi Jastrzębia

gruntdzierzawa

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 2213) Wójt Gminy Łowicz podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

1.Data przeprowadzonego przetargu: 24 sierpnia 2022 r. godzina 800

 Miejsce przeprowadzenia przetargu: Urząd Gminy Łowicz, ul. Długa 12,  sala konferencyjna, I piętro

 Rodzaj przetargu: Przetarg ustny, nieograniczony

 2. Nieruchomość: nr 447/21 o pow. 1558 m2, KW 23914/3,  położona w Jastrzębi.

 3. Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 2

 4.Liczba osób, które przystąpiły do przetargu 2

5. Liczba osób nie dopuszczonych do przetargu:0

6. Cena wywoławcza: 145 600,00 zł netto

7. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 147 750,00 zł netto; 181 732,50 zł  brutto

8. Nabywca nieruchomości: Ilona i Emil Kruk

 

 

 

 

 

 

 

Back to top