– KOMUNIKAT w związku z gwałtownym szerzeniem się wirusa SARS-CoV-2

magafon
Wiadmości

Z uwagi na szybko rozprzestrzeniający się wirus SARS-CoV-2, w celu zapobiegania zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, uprzejmie prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Łowicz i załatwiania spraw osobiście do koniecznego minimum. Pracownicy w miarę możliwości będą załatwiać Państwa sprawy w formie telefonicznej, elektronicznej oraz za pośrednictwem poczty.

Od dnia 16 marca 2020 r. zostanie utworzone Biuro Obsługi Interesantów, do którego zadań należy przyjmowanie wszelkiego rodzaju korespondencji. Przyjmowanie korespondencji odbywać się będzie wyłącznie poprzez Biuro Obsługi Interesantów w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godziny 15.30, pokój nr 17 na pierwszym piętrze w Urzędzie Gminy(wejście od ulicy Wąskiej). Pozostałe pokoje w Urzędzie zostaną wyłączone z bezpośredniej obsługi interesantów.

Z dniem 16 marca br. zawiesza się w kasie Urzędu Gminy Łowicz przyjmowanie wpłat gotówkowych. Ustala się płatność wyłącznie w formie bezgotówkowej. Prosimy i zachęcamy do dokonywania płatności elektronicznie – przelew internetowy. Jest to na dzień dzisiejszy najbardziej bezpieczny sposób płatności. Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunki bankowe wskazane w decyzjach ustalających wymiar podatku, zawiadomieniach o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w fakturach.

W sprawach nie wymagających osobistej obecności prosimy o kontakt telefonicznypod numerami telefonów:

Andrzej Barylski

Wójt Gminy

46 830 26 32

Beata Orzeł

Sekretarz Gminy

46 830 26 33

Ewelina Płacheta

Skarbnik Gminy

46 830 26 42

Agnieszka Koza

Dzierżawa, podział działek, klęski żywiołowe, wystawianie faktur za zakup wody i odprowadzanie ścieków

46 830 26 35

Monika Lenarczyk

Planowanie przestrzenne, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, odpady, wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew    i krzewów, wymiana źródeł ciepła

46 830 26 38

Anna Kotlarska

Barbara Dałek

Paulina Rudnicka

Izabela Wiercioch

Podatek: od nieruchomości, rolny, leśny,    od środków transportowych, akcyza, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

46 830 26 43

Robert Żyto

Gospodarka komunalna: kanalizacja, woda, drogi, rowy, oświetlenie

46 830 26 45

Katarzyna Kędzia

Zamówienia publiczne,  remonty, inwestycje

46 830 26 46

Jolanta Słoma

Marzena Malinger

Marta Piotrkowska-Kurczak

Pomoc społeczna

46 830 26 48

46 830 26 36

Beata Legat

Małgorzata Kucińska

Zasiłki i świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, becikowe, urlop macierzyński, 500+

46 830 26 57

Renata Tokarz

Kasa, pobór i rozliczanie opłat za wodę                     i ścieki

46 830 26 34

Anna Mitręga

Dowody osobiste, ewidencja ludności, pożytek publiczny

46 830 26 39

Katarzyna Siekierska

Działalność gospodarcza, biblioteki, OSP, alkohol, kadry, fundusz sołecki

46 830 26 39

Bogusława Majewska

Księgowość budżetowa, sprawozdawczość

46 830 26 47

Renata Pira

Płace pracowników, podatek VAT

46 830 26 41

Magdalena Król

Jolanta Salamon

Sylwester Zimny

Oświata – dotacje, stypendia, szkoły, przedszkola, 

Wynagrodzenia – oświata,

Księgowość budżetowa, sprawozdawczość – oświata

46 830 26 40

46 830 26 58

Anna Kozyra

Promocja gminy, obsługa rady gminy

46 830 26 44

Jarosław Kwiatkowski

Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe

46 830 26 56

Barbara Czubek

Sekretariat

46 830 26 30

Powyższe decyzje podyktowane są zwiększającym się ryzykiem szybkiego rozprzestrzeniania się „koronawirusa” wywołującego chorobę COVID-19.

 

Back to top