– Odwołanie przetargu na sprzedaż działki w Niedźwiadzie

magafon
Wiadmości
W oparciu o art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 2147 ze zm./ Wójt Gminy Łowicz odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej nr 77 o pow. 0,23 ha, położonej w obrebie geodezyjnym Niedźwiada,

dla której urządzona jest księga wieczysta nr KW LD1O/00038141/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łowiczu, który miał się odbyć w dniu 02 sierpnia 2017r., w budynku Urzędu Gminy Łowicz o godz. 900, pok. nr 22, I piętro.Przyczyną odwołania przetargu jest wprowadzenie w błąd wieloletniego dzierżawcy przedmiotowej nieruchomości o przysługującym mu prawie pierwokupu. Ponadto w ogłoszeniu o przetargu podano niepełną informację dotyczącą nieruchomości, to jest nie zamieszczono informacji o tym, iż działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki.

 

Back to top