– Ogłoszenia

Alerty pogodowe
Alerty Pogodowe
AlertRCB i

Alerty RCB są wysyłane na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, urzędów i instytucji centralnych np. IMGW oraz urzędów wojewódzkich. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które pełni funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego non stop monitoruje sytuację pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń – 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Należy pamiętać jednak, że Nie każde zjawisko atmosferyczne niesie z sobą bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia dlatego nadal polecamy na korzystanie z aplikacji RSO( Regionalny System Ostrzegania). poprzez którą wysyłane są bardziej szczegółowe alerty. W aplikacji RSO możemy zdefiniować o jakich zagrożeniach chcemy być informowani i na jakim terenie, niekoniecznie tylko w miejscu w którym aktualnie jesteśmy.

Back to top