– Przywrócono przydatność wody do spożycia w Zabostowie

Informujemy, że w dniu 13 sierpnia 2018 roku pobrane zostały do badania próbki wody ze stacji uzdatniania wody i sieci wodociągu Zabostów Duży. Na podstawie wyników badań próbek wody do spożycia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu Zabostów Duży. W załączeniu ocena jakości wody.

Ocena jakości wody i  i sieci wodociągu Zabostów Duży.  
 
Back to top