– Problem z łącznością telefoniczną do Urzędu Gminy

magafon
Wiadmości

Urząd Gminy Łowicz informuje, że w związku z awarią u operatora telekomunikacyjnego obsługującego Gminę Łowicz nie jest możliwe dodzwonienie się na numery bezpośrednie do tutejszego Urzędu,                 tj. 46 830 26 30 do 59. Za utrudnienia przepraszamy. Dodzwonić się można na numer 46 837 32 27 i na tle zapowiedzi słownej wybrać dwucyfrowy numer odpowiadający końcówce numeru bezpośredniego, np. do sekretariatu należy wybrać nr 30.

 REFERAT ORGANIZACYJNY

1)Sekretarz Gminy wew. 30

2)Stanowisko d/s obsługi organów gminy, obrony cywilnej i promocji wew. 44

3)Stanowisko d/s obsługi oświaty wew. 40

4)Stanowisko d/s obywatelskich i dowodów osobistych wew. 39

5)Stanowisko d/s kadr, działalności gospodarczej i spraw społecznych wew. 39

6)Stanowisko d/s świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wew. 57

7)Stanowisko d/s informatyki wew. 49

8)Stanowisko d/s obsługi sekretariatu 30

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1)Stanowisko d/s księgowości podatkowej wew. 43

2)Stanowisko d/s wymiaru i poboru podatków wew. 43

3)Stanowisko d/s opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wew. 43

REFERAT INWESTYCJI I SPRAW KOMUNALNYCH

1) Stanowisko d/s zamówień publicznych wew. 46

2) Stanowisko d/s gospodarki gruntami, mienia gminnego i rolnictwa wew. 35
3) Stanowisko d/s gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska wew. 38
4) Stanowisko d/s gospodarki komunalnej i dróg publicznych wew. 45

REFERAT FINANSOWY

1) Skarbnik Gminy wew. 42
2) Stanowisko d/s księgowości budżetowej wew. 47
3) Stanowisko d/s księgowania i list płac wew. 41
4) Stanowisko d/s księgowości i sprawozdawczości wew. 58
5) Stanowisko d/s obsługi finansowej oświaty wew. 40
6) Stanowisko d/s obsługi kasy wew. 34

Pozostałe nr telefonów dostępne są na stronie: http://gminalowicz.pl/index.php/gminne-telefony-alarmowe-2

 

Back to top