– Przemoc w rodzinie dyżur kwartalny IX 2019

W związku z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny przy Urzędzie Gminy Łowicz we współpracy z Powiatową Komendą Policji w Łowiczu w ramach działań profilaktycznych uruchomił dyżury członków Zespołu, na których mieszkańcy Gminy Łowicz mogą zasięgnąć wszelkich informacji o problemie przemocy w rodzinie i możliwych działaniach pomocowych. Dyżury odbywają się raz na kwartał.

Najbliższy dyżur odbędzie się w dniu  23.09.2019 r. w godzinach 13.30-15.30 w siedzibie Powiatowej Komendy Policji w Łowiczu przy ul. Bonifraterskiej 12/14 w pokoju nr 21.

W razie pytań lub wątpliwości można się kontaktować z pracownikiem GOPS pod numerem 46 830 26 36  lub 46 8302648 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

 

Back to top