– Przetargi na sprzedaż nieruchomości we wsiach Niedźwiada i Jastrzębia

Wójt Gminy Łowicz ogłasza

I nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych we wsiach Niedźwiada, Jastrzębia 

Lp

Nr działki

pow.

w ha

Położenie

Przeznaczenie nieruchomości

Stan prawny

nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości w zł / netto

Wadium w złotych

1

77

0,23

Niedźwiada

Działka budowlana

KW LD1O/00038141/1

55 990,00

5 599,00

2

173/6

0,12

Jastrzębia

Działka budowlana

KW LD1O/00028955/7

39 520,00

3 952,00

  1. Do ceny netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT.
  2. Działka nr 77 obciążona jest umową dzierżawy do dnia 02.03.2019 roku.
  3. Działka nr 173/6 – przez teren działki przebiega przyłącze wodociągowe wzdłuż jej dłuższej granicy – w odległości około 5 m od północnej granicy działki i około 17 m od południowej granicy działki, które w znacznym stopniu ogranicza możliwość zabudowy, do zachowania.
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz  działka nr 77 obręb Niedźwiada położona jest w terenach zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo usługową (92% – 10.06.MRj.) oraz w terenach rolnych (8% – 10.15.R); działka nr 173/6 obręb Jastrzębia zabudowa zagrodowa z mieszkaniowo usługową (6.57.MRj.), oraz częściowo na terenach ulicy lokalnej (6.41.KL).
  5. Przetargi odbędą się w dniu 2 sierpnia 2017 r. w budynku Urzędu Gminy Łowicz, ul. Długa 12, 99-400 Łowicz, pok. Nr 22, I piętro.

– działka nr 77            godz. 900

– działka nr 173/6       godz. 1030

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości najpóźniej do 29.07.2017 r. do kasy Urzędu Gminy lub na konto PKO SA IIo/Łowicz 55124018191111000010886601. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu pieniędzy na konto urzędu lub do kasy urzędu.
  2. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz oraz tablicy ogłoszeń poszczególnych sołectw i na stronie internetowej urzędu www.lowicz.bipst.pl w dniach 14.06.2017r. do 02.08.2017r.

{loadmodule mod_bt_googlemaps,Mapa przetarg działka Niedźwiada}

{loadmodule mod_bt_googlemaps,Mapa przetarg działka Jastrzębia 173-6}

Back to top