– Rajd Szlakiem Cichociemnych – Zrzutowisko “Łąka”

PlakatRajdSzlakiemCichociemnych

PlakatRajdSzlakiemCichociemnych18 czerwca 2022 roku odbędzie się Rajd Szlakiem Cichociemnych – Zrzutowisko “Łąka”. Organizatorem jest PTTK Oddział w Łowiczu – Koło Przewodników im.Anieli Chmielińskiej w Łowiczu

Partnerzy:  Urząd Gminy Łowicz,  Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej,  Muzeum ZNP w Pilaszkowie,  Sołectwo w Guźni,  Koło Gospodyń Wiejskich w Guźni. Kierownictwo Rajdu:

Zdzisław Kryściak – komandor, Andrzej Słomski – wicekomandor.

Cel Rajdu:

 uczczenie 80. rocznicy zrzutu cichociemnych na zrzutowisku „Łąka”,

 popularyzacja historii regionalnej i postaw patriotycznych,

 poznawanie walorów krajoznawczych i historycznych Gminy Łowicz,

 popularyzacja turystyki pieszej,

 propagowanie aktywnego stylu życia,

 integracja międzypokoleniowa środowiska turystycznego,

 odsłonięcie tablicy pamiątkowej opisującej zrzut cichociemnych.

Miejsce i czas:

 Data i godzina startu: 18 czerwca 2022 r. (sobota) godz. 16.00,

 Start przed Urzędem Gminy w Łowiczu, Łowicz, ul. Długa 12

 Zakończenie rajdu ok. 20.30

Forma i trasa Rajdu:

 rajd odbędzie się w formie pieszej

 trasa: Łowicz – Pilaszków – Dąbkowice – Guźnia ok. 12 km

Warunki uczestnictwa:

 w rajdzie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani bez względu na wiek,

 ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

 dokonanie wpłaty wpisowego dla członków PTTK 8 zł, dla pozostałych osób 10 zł,

 osoby niepełnoletnie uczestniczą w rajdzie pod opieką osób dorosłych,

 

Regulamin Rajdu Szlakiem Cichociemnych1

Regulamin Rajdu Szlakiem Cichociemnych2str

 

 

Back to top