– Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedźwiada

PolskiLad

PolskiLad

PolskiLad Niedzwiada2W dniu 28 kwietnia 2022 roku Wójt Gminy Łowicz podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedźwiada na terenie gminy Łowicz”. Zadanie DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DOFINANSOWANIE 1 769 015,52 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 900 350,00 zł.

Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, jest firma HYDROPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie ul. Targowa 10b, 09-500 Gostynin.

W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i ciśnieniowym o łącznej długości 1 150,700 m w miejscowości Niedźwiada wraz z przykanalikami PVC f 160 mm o długości 268,75 mb oraz odcinkami ciśnieniowymi PEHD f 90 mm o długości 42,80 mb.

Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 1 869 600,00 zł brutto.

Prace budowlane zostaną rozpoczęte w maju 2022 roku, a ich zakończenie przewiduje się na koniec listopada 2022 roku.

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków oraz wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców, jak również znacząco wesprze zrównoważony rozwój regionu zarówno w sferze gospodarczej, społecznej, jak i środowiska naturalnego.

PolskiLad Niedzwiada1

 

 

Back to top