– Trening systemu wykrywania i alarmowania w 74 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

magafon
Wiadmości

magafon Na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach oraz w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Wójt Gminy Łowicz informuje, że w dniu 1 sierpnia 2018 roku, o godzinie 18:00 zostanie przeprowadzony trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. W związku z powyższym na terenie Gminy Łowicz zostaną uruchomione syreny alarmowe w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, które wyemitują sygnał akustyczny  (ciągły dźwięk syreny w okresie 1 minuty.

Proszę mieszkańców gminy o potraktowanie sygnału jako ćwiczebnego i nie podejmowanie żadnych działań. Trening umożliwi również upamiętnienie 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na terenie gminy Łowicz.

Back to top