– Usuwanie folii i innych odpadów rolniczych

heuballe 1676832 pixabay

heuballe 1676832 pixabayROLNICY Z TERENU GMINY ŁOWICZ

Wójt Gminy Łowicz informuje, iż Gmina Łowicz zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych  i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Łowicz zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag mogą składać informację o w/w odpadach  w terminie do dnia 25 listopada 2019 r.  u sołtysa wsi.

Gmina Łowicz będzie realizowała ww. zadanie pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie oraz po przeprowadzeniu wyboru wykonawcy zadania.

Ankiety:

 pdf ikona

ikona word

 

 

 

Back to top