– Wnioski o prawo do zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 rok

SR

SR

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOWICZU informuje, iż kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 można składać:
od 1 lipca 2020 r. drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej,
od 1 sierpnia 2020 r. w formie papierowej w GOPS w Łowiczu (w budynku UG Łowicz, ul. Długa 12, pok.nr 4, w godzinach od 7.30 do 15.30 ).
 

Wnioski można pobrać w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej począwszy od miesiąca lipca 2020 r., na stronie www.bip.uglowicz.nv.pl/gops lub www.mrpips.gov.pl,
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 830 26 57 lub na stronie www.mrpips.gov.pl.
W okresie wakacyjnym w miesiącach lipiec – sierpień Ośrodek będzie czynny w godzinach: 7.00 – 15.00.
Osoby przychodzące do urzędu powinny być zaopatrzone w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki osłaniające usta i nos) oraz własne długopisy. Prosimy o zachowanie również właściwych odległości.
Załączniki do wniosków
Back to top