– Wybór Sołtysów i członków Rad Sołeckich

Wybory RadSoltysow

Wybory RadSoltysowWójt Gminy Łowicz informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr V/26/19 Rady Gminy Łowicz w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Łowicz, wybory w sołectwach odbędą się w okresie od 1 lutego 2019 roku do 31 marca 2019 roku. Szczegółowy harmonogram zebrań publikujemy poniżej. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest Zebranie Wiejskie, a wykonawczym – Sołtys.

Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka, która może liczyć od 3 do 7 osób. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa. Prawo uczestnictwa w zebraniach wiejskich oraz wybierania Sołtysa i Rady Sołeckiej posiadają wszyscy mieszkańcy sołectwa zameldowani lub stale zamieszkujący na obszarze sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy i nie pozbawieni z mocy prawa uprawnień wyborczych. Informując o powyższym zapraszamy do udziału w zebraniach wiejskich.

Lp.

Sołectwo

Data

Godzina

Miejsce zebrania wiejskiego

1

Bocheń

23-02-2019

14:30

Dom Ludowy w Bocheniu

2

Dąbkowice  Dolne

22-02-2019

17:00

Dom Ludowy w Dąbkowicach Dolnych

3

Dąbkowice Górne

20-02-2019

16:00

Dom Ludowy w Dąbkowicach Górnych

4

Guźnia

15-02-2019

15:00

Dom Ludowy w Guźni

5

Jamno

08-02-2019

17:00

Dom Ludowy w Jamnie

6

Jastrzębia

25-02-2019

19:00

Dom Ludowy w Jastrzębi

7

Klewków

12-03-2019

 19:00

Dom Ludowy w Klewkowie

8

Małszyce

12-02-2019

17:00

u Pani Sołtys

9

Mystkowice

22-03-2019

17:00

Dom Ludowy w Mystkowicach

10

Niedźwiada

14-02-2019

19:30

Dom Ludowy w Niedźwiadzie

11

Ostrów

13-02-2019

14:00

Dom Ludowy w Ostrowie

12

Otolice

08-03-2019

16:00

Dom Ludowy w Otolicach

13

Parma

16-02-2019

15:30

Dom Ludowy w Parmie

14

Pilaszków

05.02.2019

19:45

Dom Ludowy w Pilaszkowie

15

Placencja

15-02-2019

19:00

Dom Ludowy w Placencji

16

Popów

09-03-2019

16:30

Strażnica OSP w Popowie

17

Szczudłów

19-02-2019

16:00

Dom Ludowy w Szczudłowie

18

Świące

11-03-2019

15:00

Dom Ludowy w Świącach

19

Strzelcew

12-02-2019

18:00

Dom Ludowy w Strzelcewie

20

Świeryż  Pierwszy

06.02.2019

13:00

Dom Ludowy w Świeryżu Pierwszym

21

Świeryż  Drugi

20-03-2019

13:00

Dom Ludowy w Świeryżu Drugim

22

Wygoda

16-03-2019

18:00

Dom Ludowy w Wygodzie

23

Zabostów Duży

11-02-2019

17:00

Dom Ludowy w Zabostowie Dużym

24

Zabostów Mały

05-03-2019

18:00

u Pana Sołtysa

25

Zawady

15-03-2019

18:00

Dom Ludowy w Zawadach

26

Zielkowice

14-03-2019

18:00

Dom Ludowy w Zielkowicach

Back to top