– Zaświadczenia o wysokości dochodu dla programu „Czyste Powietrze”

Dochody CP

Dochody CPGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu realizuje zadanie z zakresu przyjmowania żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. 
Żądania wydania zaświadczenia, będą przyjmowane za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej

na adres: beata.legat@ug.lowicz.pljolanta.sloma@ug.lowicz.pl  ,ePUAP oraz osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu ul. Długa 12 , 99-400 Łowicz; od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka. 

Od dnia 3 listopada br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu czynny jest w godzinach od 9.00 – 15.00. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel. 46/ 830 26 57; 46/830 26 48
Poniżej do pobrania formularz żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego (program „Czyste Powietrze”) pobierz formularz 
 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu. Dodatkowe informacje o procedurze wydawania zaświadczenia są dostępne w akładce „Program Czyste Powietrze”.
Back to top