Rada Gminy Łowicz  2018-2023

 

 MALANGIEWICZ Maciej - Przewodniczący -

ORZECHOWSKA Małgorzata  - Wiceprzewodniczący

SKULIMOWSKI - Dariusz Adam Wiceprzewodniczący

BOŃCZAK Artur

DOMIŃCZAK Grzegorz Jacek

FLIS Marcin Paweł

KACZOR Adrianna

KUBIAK Stanisław

KWASEK Wojciech Stanisław

MARCZAK Marcin 

PODRAŻKA Adam Andrzej

SALAMON Janina Marianna

STOLARCZYK Arkadiusz

SZCZEPAŃSKI Paweł

TYLEC Waldemar Franciszek

 

 

 

Rada gminy 2014-2018

 

RG2006 2010m

RG2010 14m

Rada gminy 2010-2014

Bolimowska Anna, Cieślak Agnieszka, Gajewska Hanna, Górczyński Ryszard, Koza Grzegorz, Kret Mirosław,Kucharek Mirosław,Lenarczyk Andrzej, Malangiewicz Maciej, Mońka Marek, Orzechowska Małgorzata, Popowska Anna, Przyżycki Jerzy, Tokarczyk Ryszard, Wysocki Jacek

RG2002 2006m