– 1 VIII 2021 trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.

megaphone 157874 640

megaphone 157874 640Komunikat w sprawie treningu systemu wykrywania i alarmowania  (upamiętnienie 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego)

Na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach Wójt Gminy Łowicz informuje, że w dniu 1 sierpnia 2021 roku, o godzinie 17:00 zostanie przeprowadzony trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. W związku z powyższym na terenie Gminy Łowicz zostaną uruchomione syreny alarmowe w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, które wyemitują sygnał akustyczny  (ciągły dźwięk syreny w okresie 1 minuty).

         Proszę mieszkańców gminy o potraktowanie sygnału jako ćwiczebnego i nie podejmowanie żadnych działań.

         Trening umożliwi również upamiętnienie 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na terenie Gminy Łowicz

Back to top