– Afrykański pomór świń – żółta strefa na części terenu Gminy Łowicz – aktualizacja

APS

APSZ dniem 6 sierpnia 2019 r. została opublikowana Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1327 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w  sprawie środków  kontroli w  zakresie zdrowia  zwierząt w  odniesieniu do  afrykańskiego pomoru  świń  w  niektórych państwach członkowskich

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1327&from=PL).

Na jej podstawie wprowadzono obszar ochronny na terenie powiatu łowickiego w gminach: Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, północna część gminy Łowicz, od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 bez miasta Łowicz. Właściciele świń są zobowiązani w ciągu 2 dni zgłosić kierownikowi biura ARiMR fakt:

1) zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia,
2) ubój zwierzęcia gospodarskiego: z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii

 

ulotk iinformacyjne

Back to top