– Aktualizacja -Harmonogram odbioru odpadów w roku 2020

Makulatura

MakulaturaWójt Gminy Łowicz informuje o aktualizacji harmonogramu odbioru odpadów w roku 2020. W sczególności w harmonogramie tym zamieszczone zostały dodatkowe terminy, w których będzie odbierana makulatura.

 pdf ikona

 

Jak segregować?

Worki w kolorze zielonym przeznaczone są na  szkło. Zawartość zielonego worka  nietłuczone szkło bezbarwne i kolorowe: (butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach i szklanki).

Worki w kolorze żółtym powinny zawierać tworzywa sztuczne (butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, torebki, worki, reklamówki, plastikowe opakowania posiadające symbol recyklingu i chemiczną nazwą tworzywa PET, PE-HD, PELD, PP i PS, metale (puszki po napojach  i sokach, puszki z blachy stalowej po żywności, drobny złom żelazny i metale kolorowe, kapsle z butelek, folia aluminiowa), opakowania wielomateriałowe (kartony po płynnej żywności, kosmetykach i farmaceutykach).

Worki w kolorze brązowym przeznaczone są na odpady ulegające biodegradacji,   w tym odpady zielone oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji (liście, trawa, obierki, resztki roślin, resztki pokarmowe).

Worki w kolorze niebieskim można wkładać opakowania z papieru ( karton, tekturę także falistą , katalogi, ulotki, prospekty, gazety
 i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki ,papier pakowy, torby i worki papierowe)

Worki można odbierać u kierowcy, w  siedzibie firmy lub w Urzędzie Gminy.

Pozostałe odpady (pojemnik) przeznacza się na worki z odkurzaczy, sznurki i wstążki, kobiece artykuły higieniczne, zużyta wata, waciki, pieluchy typu PAMPERS, lustra, szkło zbrojone, szkło płaskie, spodki, ceramika, popiół z węgla
 i koksu, niedopałki papierosów, zmiotki (śmieci), ZMIESZANE POZOSTAŁE ODPADY PO SELEKTYWNEJ ZBIÓRCE.  

Pojemniki o pojemności 120 l i 240 l oraz worki czarne 120 l przeznaczone są  na zmieszane odpady komunalne.

Odpady wielkogabarytowe, w tym meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe
w ilości do 30 kg na osobę w danym roku, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie
 i akumulatory, zużyte opony należy dostarczyć we własnym zakresie (nieodpłatnie) do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, który znajduje się na SKŁADOWISKU ODPADÓW w Jastrzębi.

NIE ODBIERAMY ODPADÓW GABARYTOWYCH :

 

-POCHODZĄCYCH Z GOSPODARSTWA ROLNEGO, ŚRODKÓW PO OCHRONIE ROŚLIN, PAPY I ONDULINY, CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH 

 

 

 

Back to top