– Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 – Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej

LogotypSRPOWL

LogotypSRPOWL

 

 

 

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 – Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej”, które będzie miało miejsce 21 marca 2017 r. w godz. 09:30 – 11:30 (rejestracja od godz. 09:15) – Sala konferencyjna Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2 – parter;

 
W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00. pod przyciskiem „Weź udział”,  na stronie http://www.rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/1557-spotkania-informacyjne-pn-aktualne-konkursy-w-ramach-rpo-wl-na-lata-2014-2020-poddzialanie-vi-2-1-rozwoj-gospodarki-turystycznej.
 
Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniach decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.
 Program spotkania
  • Omówienie dokumentacji konkursowej – Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich
  • Konsultacje indywidualne
Organizator spotkania w Łowiczu:
Lokalny Punkt Informacyjny w Łowiczu
ul. Świętojańska 1
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 72 29
e-mail: LPILowicz@lodzkie.pl
Back to top