– Akualizacja-propozycje do budżetu Obywatelskiego Woj. Łódzkiego 2018

Na liście dopuszczonych do głosowania zadań  zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego 2018 trafiły projekty zgłoszone przez Łowicki Ośrodek Kultury (pomysłodawcy Maciej Malangiewicz – dyrektor ŁOK i Michał Zalewski- kierownik Biura Kultury UM) „Łowicki folklor muzyczny – spuścizna życia Mariana Moskwy” PN145 oraz Podtrzymywanie świadomości kulturowej mieszkańców poprzez przybliżenie sylwetki zespołu oraz twórców ludowych kultywujących folklor łowicki PN 198  zgłoszone przez mieszkańców naszej gminy Pawła Piętę i Katarzynę Skierską-Piętę. Głosować można w okresie od  1 do 31.10.2017r tylko na jeden z projektów. Zachęcamy serdecznie do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat tych projektów. link do głosowania online http://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/

 

Pierwszy z projektów  polega na wydaniu książki ze spuścizną wybitnego muzykologa regionu łowickiego Mariana Moskwy (1936-2012), który przez całe życie zbierał zapisy nutowe i słowne pieśni,  przyśpiewek i obrzędów. Rękopisy w liczbie prawie pół tysiąca utworów (zapisy nutowe i słowne) są w posiadaniu rodziny, zdeponowane w łowickim Muzeum. Wiele instytucji podejmowało kroki zmierzenia się z tym tematem, jednak obiektywne przyczyny uniemożliwiły jego realizację.  Rezultatem projektu będzie duża publikacja „dzieła” ukazującego bogate muzyczne dziedzictwo kulturowe regionu łowickiego i czytelność kultury regionalnej wpisanej w tożsamość kultury narodowej.

Celem drugiego projektu jest próba ocalenia w formie piśmienniczej i audio dostępnych wspomnień, podań ludowych, utworów muzycznych oraz wartości ideowych typowych dla mieszkańców dawnego Księstwa Łowickiego, którzy kojarzeni są z folklorem łowickim. Podtrzymanie świadomości kulturowej mieszkańców województwa łódzkiego nastąpi poprzez przybliżenie typowej sylwetki zespołu oraz twórców związanych z miejscem będącym inspiracją dla kolejnych pokoleń, w którym powstawał i do dziś jest kultywowany folklor łowicki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Back to top