– Album pt. „My, Księżacy. Tradycje kulturowe w Gminie Łowicz”

AlbumKsiezacy

AlbumKsiezacyHistoria magistra vitae est” – „Historia jest nauczycielką życia”, ta łacińska sentencja przypomina nam, że przeszłość nie jest martwym tworem, lecz wspólnym dziedzictwem, o którym należy pamiętać, rozwijać je i przekazywać następnym pokoleniom.  Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, że Gmina Łowicz zakończyła realizację projektu pt. „Zachowanie lokalnego dziedzictwa poprzez wydanie albumu o gminie Łowicz”, którego efektem końcowym jest album pt. „My, Księżacy. Tradycje kulturowe w Gminie Łowicz” . Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 w ramach osi 4 Leader (Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacjiw ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej). Wydawnictwo prezentuje przede wszystkim stare, niejednokrotnie unikatowe fotografie wykonane na obszarze współczesnej Gminy Łowicz. Album został opracowany przez oświadczonych regionalistów, znawców historii, kultury i etnografii regionu: redakcja oraz opracowanie etnograficzne – dr Karolina Wanda Rutkowska, opracowanie historyczne – Zdzisław Kryściak, projekt graficzny – Jacek Rutkowski, współpraca i koordynacja projektu – Maciej Malangiewicz. Niniejszym dziękujemy twórcom albumu za udaną współpracę.
Podziękowania należą się także tym, którzy wierni rodzinnej tradycji, na przekór dziejowym zawieruchom i zapomnieniu, przechowywali w starych szufladach i albumach bezcenne okruchy pamięci. Do „współtworzenia” albumu zostali bowiem zaproszeni wszyscy mieszkańcy gminy, przedstawiciele różnych pokoleń. Materiały były również pozyskiwane od instytucji kultury, placówek oświatowych, jednostek OSP i kół gospodyń wiejskich. W ramach zbiórki publicznej udało nam się zebrać ponad 1500 fotografii zachowujących obraz życia i dokonania naszych przodków. Dziękujemy.
Niech ten album będzie dla starszych mieszkańców przypomnieniem tego, jak wiele zmieniło się w obrazie gminy, życiu prywatnym i społecznym. Młodszym pokoleniom niech przybliży historię naszej okolicy, by zachować lokalną tożsamość oraz w pełni zrozumieć współczesność. Wydawnictwo to ma charakter otwarty, dlatego zachęcamy mieszkańców do wnoszenia uwag, doprecyzowania informacji i wzbogacania swoich domowych zbiorów o kolejne fotografie.
Zapraszamy Państwa do sentymentalnej podróży w czasie i przestrzeni w celu poznania przeszłości naszej gminy.

3ch

bocheń

len

Back to top