– Altana przy Domu Ludowym i Remizie OSP KRS Pilaszków

AltanaPilaszkow1m

AltanaPilaszkow1m

Zakończona została realizacja projektu pn.: „Budowa altany drewnianej przy Domu Ludowym i Remizie OSP KRS Pilaszków”. Na realizację tego zadania Gmina pozyskała dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 9 620,00 zł. W ramach inwestycji zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej w Pilaszkowie poprzez budowę ogólnodostępnej altany oraz dokonanie nasadzeń. W realizację zadania duży wkład mieli mieszkańcy sołectwa Pilaszków na czele z sołtysem Panem Bogdanem Gajda.

W trakcie realizacji projektu zrealizowane zostały następujące działania: wybrano piach pod utwardzenie terenu pod kostkę, zakupiono niezbędne materiały między innymi: kostkę brukową, obrzeża do kostki, cement, piasek, ułożono kostkę brukową i krawężniki, z zakupionych elementów zbudowana została drewniana altana. Wokół altany mieszkańcy posadzili sadzonki roślin zielonych, drzew, krzewów, bylin, rozłożyli włókninę i kamień ozdobny pod rośliny, zaś pozostały teren został obsiany trawą.
Całkowity koszt budowy altany i zagospodarowania przestrzeni wokół wyniósł 13 009,56 zł, wkład własny to kwota 3 389,56 zł.

AltanaPilaszkow1

BudowaAltany1

 

BudowaAltany2

BudowaAltany3

BudowaAltany4

BudowaAltany5

BudowaAltany6

BudowaAltany7

 

Back to top