– Bezpłatny osad do wykorzystania rolniczego

WodKan

WodKanZakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej nieodpłatnie przekaże do rolniczego wykorzystania osad o dobrej jakości pod względem sanitarnym i nawozowym. Odbiorca osadu w okresie wiosennym 2017 r. nie ponosi żadnych kosztów związanych z badaniem gruntów, osadów, ustaleniem dawki czy transportem osadów z oczyszczalni na pole (w promieniu ~35 km od Skierniewic, pozostałe przypadki informacja w siedzibie ZWiK). Komunalne osady ściekowe mogą być przekazane do stosowania tylko władającemu powierzchnią ziemi lub osobie dzierżawiącej ten grunt.

Zakład od wielu lat poddaje osad systematycznym badaniom pod względem: wartości nawozowej, zawartości metali ciężkich oraz stanu sanitarnego. Wyniki badań wykazują, że osad spełnia wymagania stawiane osadom ściekowym przeznaczonym do wykorzystania w rolnictwie, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 134 poz. 1140), tj. zawiera niewielkie ilości metali ciężkich i jest czysty pod względem sanitarnym. Osad posiada cechy nawozu organiczno-mineralnego i świetnie nadaje się do nawożenia gleb, szczególnie pod uprawy zbożowe. Jego zastosowanie powoduje odkwaszenie gleby i poprawę wzrostu i plonowania roślin.

Wytyczne do stosowania osadu:
Najkorzystniejsze jest nawożenie pól osadem raz na 3 lata w dawce ok. 20-50 t/h. Osad można stosować w pierwszym roku pod uprawy zbożowe, rzepak czy przed zakładaniem plantacji sadów. Osad o określonej dawce powinno się rozsiać równomiernie na powierzchnię gleby za pomocą rozrzutnika wapna lub roztrząsacza obornika i niezwłocznie wprowadzić w glebę. Roślina na tej dawce osadu nie wymaga wapnowania, nawożenia azotem ani fosforem. Rośliny następcze w ciągu 2-3 lat potrzebują tylko ograniczonego nawożenia azotowego i potasowego, gdyż polecana dawka powoduje dostateczne wzbogacenie gleby w dostępny fosfor, wapń, magnez i mikroelementy, na co najmniej 3 lata, tj. do następnego nawożenia osadem.

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem osadu proszone są o kontakt z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Mokrej Prawej, pokój nr 109 lub telefonicznie (46 833 38 08 w. 56) w godz. od 7:00 do 15:00.

Back to top