– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej miejscowości Zielkowice, Placencja i Parma

PodpisanieUmowyKanalizacja2019
PodpisanieUmowyKanalizacja2019

W dniu 14 maja 2019 roku Wójt Gminy Łowicz podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowo – wschodniej części gminy Łowicz, obejmującej miejscowości Zielkowice, Placencja i Parma na terenie gminy Łowicz”.

Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w drodze przetargu jest Konsorcjum firm HYDROPOL Sp. z o.o. ul. Targowa 10b, 09-500 Gostynin (Lider Konsorcjum), Wykonawstwo Robót Wodno-Sanitarnych „BANGO” Sp. J. Sławomir Goszczycki, Zdzisław Banaszczak, Wojciech Nowicki, Brochocinek 11, 09-400 Płock (Partner Konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „WASKOP” Elżbieta Wasek ul. Walecznych 9A/14, 09-409 Płock (Partner Konsorcjum).

W ramach realizacji ww. zadania przewiduje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i ciśnieniowym o łącznej długości 10 529,50 m w miejscowościach Zielkowice, Placencja i Parma na terenie Gminy Łowicz. Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej obsługiwała będzie 1468 mieszkańców.

Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę  13 950 000,00 zł brutto.

Prace budowlane zostaną rozpoczęte w maju 2019 roku, a ich zakończenie przewiduje się na dzień 15 września 2020 roku.

Przypominamy, że w październiku 2018 roku została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zapewniająca dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowita wartość projektu:      14 861 969,36 PLN

Wysokość dofinansowania:         7 702 849,97 PLN

Back to top