– Budowa sieci światłowodowej – aktualizacja

networking 2633600 340
networking 2633600 340

Na terenie Gminy Łowicz w najbliższym czasie będzie układana nowoczesna światłowodowa sieć, umożliwiająca dostęp do szerokopasmowego Internetu, współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Początkowo prace przewidziane były miejscowościach Dąbkowice Dolne, Jamno i Zielkowice. Aktualnie rozszerzono teren inwestycji o kolejne miejscowości  tj. Dąbkowice Górne, Jastrzębia, Otolice, Pilaszków, Niedźwiada, Świeryż Pierwszy, Świeryż Drugi.

Za realizację zadania odpowiada przedsiębiorstwo telekomunikacyjne – NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która to firma jest  hurtowym operatorem nowoczesnej sieci dostępowej światłowodowej FTTH. Dostęp do sieci NEXERY oraz usługi hurtowe świadczone będą zainteresowanym operatorom korzystającym, w tym operatorom lokalnym, na równych i niedyskryminujących zasadach w oparciu o udostępnioną Ofertę Ramową.

 
Wykonanie zadań projektowych oraz nadzór nad budową sieci światłowodowej, w ramach realizowanego przez NEXERA Sp. z o.o. przedsięwzięcia zostały powierzone:
Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. W związku z tym, na terenie Gminy Łowicz pojawią się pracownicy Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. w celu podpisania umów o dostęp do nieruchomości, na których planowana jest budowa sieci: Dąbkowice Dolne, Dąbkowice Górne, Jamno , Jastrzębia, Otolice, Pilaszków, Zielkowice, Niedźwiada, Świeryż Pierwszy, Świeryż Drugi.
Gmina Łowicz nie pośredniczy w zawieraniu umów, ani nie ingeruje w ich treść, warunki finansowe, itp.  Podpisanie umowy jest indywidualną decyzją każdego mieszkańca. Wskazujemy, że udzielenie zgody na przeprowadzenie przez własną działkę  np. przy jednoczesnym zobowiązaniu wykonawcy do wykonania przyłącza ułatwi uzyskanie szerokopasmowego internetu zwłaszcza na terenie, w którym dotychczas nie było takiej możliwości.
Plakat
 
Komunikat
 
Back to top