– Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszyce

RFIL 1

RFIL 1Gmina Łowicz otrzymała 1 272 464,00 złotych wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na realizację projektu pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszyce, gmina Łowicz” .

Inwestycja obejmuje kompleksowe prace budowlane, instalatorskie i wykończeniowe oraz wyposażenie budynku dla zapewnienia właściwej realizacji przewidzianych funkcji. Teren działki zostanie częściowo utwardzony i zagospodarowany na potrzeby mieszkańców wsi Małszyce.

Kwota dofinansowania wynosi : 1 272 464,00 zł

Szacowany koszt inwestycji to: 1 302 855,79 zł

Prace budowlane rozpoczęły się w listopadzie 2020 roku. Termin zakończenia prac przewidziany jest na 28 października 2021 roku.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.

Back to top