– Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Na podstawie art. 49 oraz art. 31 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zwanej dalej w skrócie k.p.a., oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego …

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Na podstawie art. 49 oraz art. 31 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zwanej dalej w skrócie k.p.a., oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego …

Back to top