– Coroczny spis zwierząt gospodarczych

Identyfikacja i rejestracja zwierzątAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o obowiązku corocznego przeprowadzeniu spisu zwierząt gospodarskich. Każdy posiadacz bydła, owiec, kóz i świń ma obowiązek dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, co najmniej raz na dwanaście miesięcy, najpóźniej do 31 grudnia.

PrzypomnienieSpisZwierzat
 
Back to top