– CoVID-19 – Biuro Obsługi Interesantów

 W związku z szybko zmieniającą się sytuacją, a co za tym idzie, z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej koronawirusem, Urząd Gminy Łowicz z dniem 1 grudnia 2021 r. uruchamia ponownie Biuro Obsługi Interesantów, do którego zadań należy przyjmowanie wszelkiego rodzaju korespondencji. Przyjmowanie korespondencji odbywać się będzie na parterze w Urzędzie Gminy(wejście od ulicy Wąskiej). W Biurze Obsługi Interesanta istnieje również możliwość pojedynczej obsługi Interesantów dla spraw, których nie da się rozstrzygnąć telefonicznie lub mailowo.

 

Osoby przychodzące do urzędu powinny być zaopatrzone w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki osłaniające usta i nos) oraz własne długopisy. Prosimy o zachowanie również właściwych odległości. W Urzędzie Gminy może przebywać jednocześnie 3 Interesantów.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łowicz, w zakładce: Petent, znajdziecie Państwo wzory wniosków dotyczących spraw załatwianych w tutejszym urzędzie. Poniżej link do strony: http://bip.uglowicz.nv.pl/uglowiczApelujemy o ograniczenie załatwiania spraw osobiście, pracownicy są przygotowani do załatwiania Państwa spraw w formie telefonicznej i mailowej.

Powyższe decyzje podyktowane są zwiększającym się ryzykiem szybkiego rozprzestrzeniania się „koronawirusa”. Za utrudnienia przepraszamy.
W sprawach nie wymagających osobistej obecności prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

Andrzej Barylski

Wójt Gminy

46 830 26 32

Beata Orzeł

Sekretarz Gminy

46 830 26 33

Ewelina Płacheta

Skarbnik Gminy

46 830 26 42

Agnieszka Koza

dzierżawa, podział działek, klęski żywiołowe, wystawianie faktur za zakup wody i odprowadzanie ścieków

46 830 26 35

Monika Lenarczyk

planowanie przestrzenne, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, odpady, wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, wymiana źródeł ciepła

46 830 26 38

Anna Kotlarska

Barbara Dałek

Paulina Rudnicka

podatek: od nieruchomości, rolny, leśny,  od środków transportowych, akcyza, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

46 830 26 43

Robert Żyto

 

gospodarka komunalna: kanalizacja, woda, drogi, rowy, oświetlenie

46 830 26 45

Katarzyna Kędzia

 

zamówienia publiczne,  remonty, inwestycje

 

46 830 26 46

Jolanta Słoma

Marzena Malinger

Marta Piotrkowska-Kurczak

pomoc społeczna

 

46 830 26 48

46 830 26 36

Beata Legat

Barbara Guzek

zasiłki i świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, becikowe, 500+

46 830 26 57

 

Renata Tokarz

 

pobór i rozliczanie opłat za wodę  i ścieki, kasa

 

46 830 26 34

Anna Mitręga

 

dowody osobiste, ewidencja ludności, pożytek publiczny

46 830 26 39

Paulina Kraszewska

działalność gospodarcza, biblioteki, OSP, alkohol, kadry, fundusz sołecki

46 830 26 39

Bogusława Majewska

 

księgowość budżetowa, sprawozdawczość

 

46 830 26 47

Renata Pira

 

płace pracowników, podatek VAT

 

46 830 26 41

Magdalena Król

Jolanta Salamon

Sylwester Zimny

oświata – dotacje, stypendia, szkoły, przedszkola, żłobek, wynagrodzenia – oświata,

księgowość budżetowa, sprawozdawczość – oświata

46 830 26 40

 

46 830 26 58

Anna Kozyra

promocja gminy, obsługa rady gminy

46 830 26 44

Jarosław Kwiatkowski

Bartosz Bończak

obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe

program „Czyste powietrze”, deklaracje dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

46 830 26 56

Barbara Czubek

 

sekretariat

 

46 830 26 30

Back to top