– Częściowe wznowienie obsługi Interesantów w Urzędzie Gminy Łowicz

magafon
Wiadmości

Z dniem 4 maja br. uruchamiamy kasę w Urzędzie Gminy Łowicz. Kasa będzie otwarta w godzinach 7.45 – 12.00 oraz 13.00 – 14.15. Jednocześnie prosimy i zachęcamy  do dokonywania płatności elektronicznie – przelew internetowy. Jest to na dzień dzisiejszy najbardziej bezpieczny sposób płatności. Wpłat  dokonujemy na rachunki bankowe wskazane w decyzjach ustalających wymiar podatku, zawiadomieniach o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w fakturach.

Nadal funkcjonuje Biuro Obsługi Interesantów, do którego zadań należy przyjmowanie wszelkiego rodzaju korespondencji. Przyjmowanie korespondencji odbywać się będzie na parterze w Urzędzie Gminy(wejście od ulicy Wąskiej). W Biurze Obsługi Interesanta istnieje również możliwość pojedynczej obsługi Interesantów dla spraw, których nie da się rozstrzygnąć telefonicznie lub mailowo.

Osoby przychodzące do urzędu powinny być zaopatrzone w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki osłaniające usta i nos) oraz własne długopisy. Prosimy o zachowanie również właściwych odległości. W Urzędzie Gminy może przebywać jednocześnie 3 Interesantów.

Aby maksymalnie skrócić czas wizyty w Urzędzie zalecamy wcześniejsze przygotowanie „wniosku roboczego”. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łowicz, w zakładce: Petent, znajdziecie Państwo wzory wniosków dotyczących spraw załatwianych w tutejszym urzędzie. Llink do strony: http://bip.uglowicz.nv.pl/uglowicz .

Back to top