– Dodatek na inne źródła ciepła

magafon
Wiadmości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu informuje, że dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego
1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.


Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków  (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r., za wyjątkiem głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB. Przyznawany jest jeden dodatek na jeden adres.W przypadku ,gdy wniosek o wypłatę dodatku na inne  źródło złożone dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

UWAGA: dodatkiem nie jest objęty gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

W przypadku ubiegania się o dodatek węglowy nie ma możliwości uzyskania świadczenia na inny rodzaj paliwa.

Wniosek o przyznanie świadczeń można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łowiczu , pokój nr 5 –budynek Urzędu Gminy Łowicz, ul. Długa 12,
99-400 Łowicz, w godz.  8.00 – 13.00  lub elektronicznie, za pośrednictwem platformy usług elektronicznych E PUAP  w terminie do dnia 30 listopada 2021r.

Wniosek jest dostępny  na miejscu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łowiczu lub do samodzielnego wydrukowania edytowalny (pobierz wniosek) lub wersji pdf

Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska .

 

Back to top