– Dodatek węglowy ważne zmiany

dodatekWeglowy

dodatekWeglowyW związku ze zmianą ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 z późn. zm.) istnieje możliwość ponownego złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego, przez osoby, które zamieszkują pod tym samym adresem, w odrębnych lokalach i posiadają oddzielne lub współdzielone źródło ogrzewania.

Nowe przepisy  pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych, jeżeli do  dnia 30 listopada 2022r. nie jest możliwe ustalenie  odrębnego adresu zamieszkania. W tym przypadku możliwość przyznania dodatku węglowego należy rozpatrywać w sytuacji, jeżeli zostały podjęte kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania.

NOWY WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU WĘGLOWEGO  należy złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu, pokój nr 5 –.budynek Urzędu Gminy Łowicz, ul. Długa 12  w terminie do 30 listopada 2022r.

Dodatek węglowy może być przyznany,  jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalone zostanie zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Back to top