– Dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie kotłów na pellet


Gmina Łowicz informuje, że istnieje dodatkowa możliwość uzyskania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na kotły na pellet.

Nabór wniosków na dofinansowanie jest uzupełniający, dlatego też liczba miejsc jest ograniczona, a o kwalifikacji wniosku decyduje kolejność złożenia ankiety informacyjnej.

Aby uzyskać dofinansowanie należy:

  1. Złożyć ankietę informacyjną na odpowiednim formularzu załączonym poniżej.
  1. Złożyć ankietę w pokoju Nr 22 w Urzędzie Gminy Łowicz ul. Długa 12, 99-400 Łowicz.
  1. Posiadać status mieszkańca gminy i spełniać następujące kryteria:
  1. być właścicielem nieruchomości zabudowanej i gruntowej, na których planowany jest montaż instalacji – w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu;
  2. nie posiadać jakichkolwiek zaległości wobec Gminy w ramach zobowiązań finansowych z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, odbiór odpadów komunalnych itd.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu (46) 830-26-46.

Inwestycja realizowana jest zgodnie z projektem pn.: „Ochrona powietrza w Gminie Łowicz poprzez montaż odnawialnych źródeł energii” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

ankieta

 ikona pobierz

 

Back to top