– Dofinansowanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Urbańszczyzna, Wygoda, Zawady

RuryKanalizacja

RuryKanalizacjaStaraniem Gminy Łowicz w 2017 roku w miejscowościach Urbańszczyzna, Wygoda i Zawady wybudowano kanalizację sanitarną. Kanalizacja wybudowana została w systemie grawitacyjnym, a jej koszt wyniósł 4.250.601,64 zł.

Do każdej posesji zostało zaprojektowane przyłącze grawitacyjne. Obecnie do granicy posesji wykonany jest odcinek sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiający odprowadzenie ścieków z budynków. Obowiązkiem właściciela posesji jest wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej od swojego budynku do sieci.

Po zrealizowaniu ww. inwestycji, celem Gminy Łowicz było stworzenie takich warunków dofinansowania budowy przyłączy, by zachęcić jak największą liczbę mieszkańców do podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.

Po wielokrotnych próbach, w 2018 roku Wojewoda Łódzki zatwierdził uchwałę Rady Gminy Łowicz umożliwiającą udzielenie pomocy finansowej mieszkańcom gminy na wykonanie przyłączy do sieci.

Sposób finansowania wykonania podłączenia jest następujący:

  • 50 % kosztów – nie więcej niż 3.000,00 zł netto: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
  • 20 % kosztów – nie więcej niż 1.200,00 zł: budżet Gminy Łowicz,
  • pozostałe koszty zainteresowany mieszkaniec.

Na dzień dzisiejszy, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, Gmina Łowicz podpisała umowę z wykonawcą robót budowlanych – Przedsiębiorstwem P.U.H.B. „CEWOGAZ” Jan Wolski z siedzibą w Łowiczu przy ul. Partyzantów 17. Roboty wycenione w kosztorysie inwestorskim na ok. 1 mln zł zostaną wykonane za kwotę  309.700,00 zł, tj. 1/3 ich wartości kosztorysowej.

Za najdroższe przyłącze określone przed przetargiem na kwotę 33 237,01 zł brutto mieszkaniec zapłaci 3.438,31 zł.

Chęć podłączenia do sieci wyraziły 84 osoby, dla których zorganizowany został ww. przetarg. Przygotowując postępowanie przetargowe, Gmina zapewniła sobie jednak możliwość udzielenia wykonawcy robót budowlanych dodatkowego zlecenia wykonania prac na warunkach przetargowych do 50 % wartości zamówienia.

Uwzględniając powyższe, zwracam się z prośbą do wszystkich osób zainteresowanych podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej, o dokonywanie zgłoszeń zamiaru ich wykonania.

Jednocześnie pragnę poinformować, iż na podstawie aktualnych przepisów prawa, obowiązkiem każdego mieszkańca jest podłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej, jeżeli taka istnieje. Sądzę, że przepisy w tym względzie będą zmieniać się na jeszcze bardziej rygorystyczne. Obowiązujące prawo upoważnia odpowiednie organy (np. wójta, nadzór budowlany) do kontroli rachunków za opróżnianie szamb oraz posiadania dokumentów na ich wykonanie zgodnie z prawem (np. pozwolenia na budowę, certyfikaty, zaświadczenia). Konsekwencją nieposiadania ww. dokumentów może być konieczność wykonania podłączeń na własny koszt – bez dofinansowania, za kwoty dużo wyższe niż te, które na dzień dzisiejszy proponuje Państwu Gmina Łowicz.

W związku z powyższym proszę o podjęcie właściwej decyzji.

                                                                     Z poważaniem

                                                                      Wójt Gminy
                                                                /-/ Andrzej Barylski

pdf ikona

 

Back to top