– Dotacja 2 mln PLN na gospodarkę wodno-ściekową

2mlnDotacjaGospodarkaSciekowa

2mlnDotacjaGospodarkaSciekowaW dniu 30 czerwca br.podpisano  umowę o przyznaniu pomocy 2.000.000,00 , zawartej dla operacji typu gospodarka wodno-ściekowa w zakresie działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014 – 2020

 

 

 2mlPLNBon

Back to top