– Działania profilaktyczne – problem przemocy w rodzinie

W związku z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Zespół interdyscyplinarny przy Urzędzie Gminy Łowicz we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu w ramach działań profilaktycznych uruchamia dyżury członków Zespołu, na  których mieszkańcy Gminy Łowicz mogą zasięgnąć wszelkich informacji o problemie przemocy w rodzinie i możliwych działaniach pomocowych. Dyżury będą odbywały się raz na kwartał.
Najbliższy dyżur odbędzie się w dniu 05-12-2017r.w godzinach: 13.30 – 15.30 w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu przy ul.Bonifraterskiej 12/14   w pokoju Nr 21

 
Informacje o kolejnych terminach dyżurów będą podawane na stronie Gminy Łowicz pod adresem: https://www.gminalowicz.pl
oraz w siedzibie Urzędu Gminy Łowicz pod adresem: ul. Długa 12,
99-400 Łowicz.
W razie pytań lub wątpliwości można również kontaktować się telefonicznie z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łowiczu pod numerem 46/830-26-36 w godz. 7.30-15.30
Back to top