– Działka w Bocheniu do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 121) Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej. 

Położenie

Nr działki

Pow.

w ha

Nr KW

Przeznaczenie w planie

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Okres

umowy

Bocheń

Część działki nr 502

0,20

KW 22049

 

Rolna

60,00 zł

15.05.- 2019r.

15.05.- 2020r.

15.05.- 2021r.

Nie przewiduje się aktualizacji opłat

 

1.      Wójt Gminy Łowicz może odstąpić od przetargu w przypadku umów zawieranych na okres nie dłuższy niż 3 lata oraz gdy w okresie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy /zgodnie z art. 35 ugn/ lub bezpośrednio po tym okresie zostanie złożony tylko 1 wniosek o dzierżawę gruntu.

2.      Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości przez okres 21 dni, tj. w dniach od 21.06.2018r. 12.07.2018r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łowicz, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łowicz

3.      Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń sołectwa Bocheń oraz w prasie o zasięgu lokalnym.

 

Back to top