– Działka w Jamnie dzierżawa

gruntdzierzawa

Wykaz  gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                       (tj. Dz.U. z 2023, poz. 344) oraz Uchwały Nr 12/02 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 5 grudnia 2002r., Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

PołożenieNr działkiPow. w ha  Nr KWPrzeznaczenie w planie zagospodarowaniaWysokość czynszu w zł/rokTermin wnoszenia opłatAktualizacja opłatOkres umowy
Jamno630/10,187050083/6rolna93,5015 maja 15 września  Nie przewiduje się aktualizacji opłat3 lata
Szczudłów2190,9544786/9rolna475,0015 maja 15 wrześniaNie przewiduje się aktualizacji opłat3 lata
  1. Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości przez okres 21 dni, tj. w dniach od  12.04.2024 r. – 03.05.2024 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łowicz, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łowicz.

Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń sołectwa Jamno i Szczudłów oraz w prasie o zasięgu lokal

Back to top