– Działka w Ostrowie i Strzelcewie do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

gruntdzierzawa

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(tj. Dz.U. z 2020, poz. 65) oraz Uchwały Nr 12/02 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 5 grudnia 2002r., Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Położenie

Nr działki

Pow.

w ha

Nr KW

Przeznaczenie w planie

Wysokość czynszu

Termin wnoszenia opłat (dwie raty w roku)

Aktualizacja opłat

Okres

umowy

Ostrów

Część 306

2,34

19214

rolna

292,50

15 września

Nie przewiduje się aktualizacji opłat

5 miesięcy

Strzelcew

386

0,05

45363

Zabudowa zagrodowa z mieszkaniowo usługową

150,00

15 września

Nie przewiduje się aktualizacji opłat

3 lata

1.      Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości przez okres 21 dni, tj. w dniach od  02.06.2020 r. – 23.06.2020 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łowicz, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łowicz.

2.      Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń sołectwa Strzelcew oraz Ostrów oraz w prasie o zasięgu lokalnym.

Back to top