– Działka w Parmie przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

gruntdzierzawa

 Na Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021, poz. 1899) oraz Uchwały Nr 12/02 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 5 grudnia 2002r., Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 

Położenie

Nr działki

Pow.

w ha

łącznie

Nr KW

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

Wysokość czynszu w zł/rok

Termin wnoszenia opłat

Aktualizacja opłat

Okres

umowy

Parma

241,417

0,81

29146

Zabudowa zagrodowa z mieszkaniowo usługową, leśnictwo

243,00

15 maja

15 września

 

nie przewiduje się aktualizacji opłat

3 lata

1.      Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości przez okres 21 dni, tj. w dniach od  11.01.2022 r. – 01.02.2022r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łowicz, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łowicz.

2.      Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń sołectwa Parma oraz w prasie o zasięgu lokalnym.

 

 

 

Back to top