– Działka w Popowie do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 2020

gruntdzierzawa

gruntdzierzawa

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020, poz. 65) oraz Uchwały Nr 12/02 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 5 grudnia 2002r., Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Położenie

Nr działki

Powierzchnia
w ha

Nr KW

Przeznaczenie
w planie

Wysokość czynszu
z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Aktualizacja opłat

Okres
umowy

Popów

144

0,51

KW 40262/2

rolna

147

15.05

        15.09

 

Nie przewiduje się aktualizacji opłat

do 3 lat

     

  1. Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości przez okres 21 dni, tj. w dniach od 18.09.2020 r. – 09.10.2020 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łowicz, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łowicz.
  2. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń sołectwa Popów oraz w prasie o zasięgu lokalnym.
Back to top